Fackförbund

Hur ett fackförbund kan hjälpa dig som anställd

Att som anställd vara med i ett svenskt fackförbund innebär att du har en organisation på din sida som kämpar för att du ska få det du har rätt till på din arbetsplats. Fackförbundens primära uppgift är att stötta medlemmarna och se till att de får de anställningsvillkor och den lön som de har rätt till. Fackförbunden sätter upp kollektivavtal tillsammans med arbetsgivare så att du som anställd ska få en bra lön som väl motsvarar din arbetsinsats.

Detta är ett långsiktigt arbete och fackförbunden strävar hela tiden efter att förbättra sina medlemmars situation genom att hålla en aktiv dialog med olika arbetsgivare och andra aktörer på arbetsmarknaden och i politiken. Men fackföreningar arbetar inte bara på nationell nivå med stora aktörer utan finns även till för alla sina medlemmar i deras unika situationer. Som medlem i ett fackförbund kan du nämligen få hjälp på just din arbetsplats om en situation uppstår där du inte känner att du behandlas på rätt sätt.

Du kan alltid höra av dig till ditt fackförbund för att få information om vad du har rätt till och för att få stöd och råd kring hur du ska agera. Om du behandlas på ett felaktigt sätt på din arbetsplats kan fackförbunden även gå in med juridisk hjälp. Att vara med i ett fackförbund handlar alltså om att vara med i en organisation som vill och kan kämpa för dina rättigheter på din arbetsplats.

Hitta fackförbundet som passar dig!