Inkomstförsäkring

Försäkra din lön

En inkomstförsäkring är, precis som namnet antyder, en försäkring för din inkomst. En inkomstförsäkring fungerar tillsammans med a-kassa och ger högre ersättning än a-kassans inkomsttak. För att en inkomstförsäkring ska löna sig bör man tjäna mer än a-kassans inkomsttak.

Läs mer om hur en inkomstförsäkring fungerar, hur man tecknar denna form av försäkring och för vem det kan löna sig.

Lärare

Skillnaden mellan a-kassa och inkomstförsäkring

Genom både a-kassan och en inkomstförsäkring kan du få ersättning om du skulle bli arbetslös. Men hur mycket du får ut kan variera kraftigt.

A-kassa

Genom en a-kassa får du oftast ut 80 % av din lön under den första perioden, men denna procent räknas på en lön som max uppgår till a-kassans inkomsttak. Inkomsttaket regleras årligen. Maxbeloppet man kan få per månad med a-kassa är 26 400 kronor. Du som tjänar mer får alltså inte ut totalt 80 % av din lön, utan endast maxbeloppet.

Läs mer om a-kassa här.

Inkomstförsäkring

Med en inkomstförsäkring däremot kan du få ut upp till 80 % av din lön även om du har en hög lön. Inkomsttaket för en inkomstförsäkring är alltså högre.

En inkomstförsäkring kan man teckna i samband med ett man blir medlem i ett fackförbund, men det finns även privata alternativ.

En inkomstförsäkring är ett tillägg till din a-kassa och du måste därför vara med i någon a-kassa för att kunna försäkra din inkomst.

Då är det lönsamt med inkomstförsäkring

För att ta del av maxersättningen från a-kassan behöver man tjäna över 33000 kr/mån i snitt under det senaste året. Denna ersättning gäller under en period på hundra dagar. Därefter sänks utbetalningen den resterande tiden på maximalt tvåhundra dagarna. Totalt kan man alltså få a-kassa under trehundra dagar.

Om man har en månadsinkomst över denna gräns börjar det alltså bli lönsamt att skaffa en inkomstförsäkring. Varje inkomstförsäkring har ett eget inkomsttak, men det är alltid högre än vad a-kassan erbjuder. En inkomstförsäkring kan även ge extra ersättningsdagar.

Läkare

Du kan ta del av inkomstförsäkring

  • Du är medlem i en a-kassa
  • Du är under 66 år gammal
  • Du är antingen medlem i ett fackförbund med inkomstförsäkring eller så har du tecknat ett privat alternativ.

Man behöver inte vara medlem i facket, det finns även fristående försäkringar.