Hur ett fackförbund kan hjälpa dig som anställd

Att som anställd vara med i ett svenskt fackförbund innebär att du har en organisation på din sida som kämpar för att du ska få det du har rätt till på din arbetsplats.

Lön och kollektivavtal

Fackförbundens primära uppgift är att stötta medlemmarna och se till att de får de anställningsvillkor och den lön som de har rätt till. Fackförbunden sätter upp kollektivavtal tillsammans med arbetsgivare så att du som anställd ska få en bra lön som väl motsvarar din arbetsinsats.

Lärare

Få hjälp och stöd

Detta är ett långsiktigt arbete och fackförbunden strävar hela tiden efter att förbättra sina medlemmars situation genom att hålla en aktiv dialog med olika arbetsgivare och andra aktörer på arbetsmarknaden och i politiken. Men fackföreningar arbetar inte bara på nationell nivå med stora aktörer utan finns även till för alla sina medlemmar i deras unika situationer. Som medlem i ett fackförbund kan du nämligen få hjälp på just din arbetsplats om en situation uppstår där du inte känner att du behandlas på rätt sätt.

Du kan alltid höra av dig till ditt fackförbund för att få information om vad du har rätt till och för att få stöd och råd kring hur du ska agera. Om du behandlas på ett felaktigt sätt på din arbetsplats kan fackförbunden även gå in med juridisk hjälp.

Att vara med i ett fackförbund handlar alltså om att vara med i en organisation som vill och kan kämpa för dina rättigheter på din arbetsplats.

Flytt

Detta kan ett fackförbund hjälpa dig med

 • Inkomstförsäkring – Få ersättning när du blir av med jobbet
  Att vara med i a-kassan betyder att man får ersättning om man blir av med sitt jobb. En sak som kan vara bra att veta är att a-kassan har ett inkomsttak – man kan alltså bara få ersättning upp till en viss summa. Tjänar man mer än inkomsttaket kan en inkomstförsäkring vara en bra investering. Med en inkomstförsäkring höjs lönetaket och man kan få ersättning under fler dagar jämfört med om man bara är med i a-kassan.

  Inkomstförsäkring ingår, eller kan tecknas, via de flesta fackförbund. Kom ihåg att du måste vara med i a-kassan för att kunna nyttja inkomstförsäkringen.
 • Stöd, råd och juridisk hjälp
  Har du hamnat i en konflikt på din arbetsplats? Då kan du vända dig till ditt fackförbund för stöd, råd och juridisk hjälp. Du står aldrig ensam mot din arbetsgivare om du är med i ett fackförbund.
 • Stöd vid löneförhandlingar
  Något många tycker är svårt är löneförhandlingar och lönesamtal. Som medlem i ett fackförbund kan man få hjälp och stöd innan man går in i sitt lönesamtal.
 • Bättre arbetsvillkor
  Att förbättra arbetsvillkoren är den viktigaste uppgiften fackförbunden har. Här ingår förstås alla de tidigare punkterna, men även kollektivavtal. Ett kollektivavtal förhandlas fram av fackförbunden för att ge de anställda så bra grundvillkor som möjligt.
 • Medlemsförmåner
  Förutom alla fördelar på arbetsplatsen så erbjuder fackförbund andra förmåner via samarbetspartners. Det kan handla om medlemslån via banker, försäkringar, rabatter på resor, rabatter på utbildningar och förmånliga priser i utvalda butiker.
 • Styrka i antal
  Det bästa med fackförbund är att ju fler som ansluter sig desto starkare blir förbunden. Ett starkt fackförbund har större förhandlingsutrymme och kan därmed förbättra de anställdas villkor i större utsträckning.